• 1

 

behandeling kl

onderzoek dyslexie kl

trainingen en workshops

 

 

Aanmeldformulier

Kinderpraktijk Heijligers / Treep staat sinds 2001 garant voor onderzoek, behandeling en training bij kinderen en jongeren van vier tot drieëntwintig jaar. Kinderen en jongeren die thuis of op school moeilijkheden hebben met zichzelf of met anderen en die daar niet op eigen kracht mee om kunnen gaan, kunnen bij ons terecht. Ook ondersteunen wij ouders bij opvoedingsproblemen.

Te denken valt aan:

  • School-en leerproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie, (hoog)begaafheid, niveaubepalingen (IQ), beroepskeuzeadvies, behandeling bij faalangst, gepest worden, onzekerheid, enz.

  • Gedragsproblemen, zoals ADHD, autisme, PDD-NOS, Oppositioneel Opstandig Gedrag.

  • Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, enz..

  • Psychische klachten zoals angsten, schuldgevoelens, somberheid (depressiviteit).
   - problemen in relaties thuis, op school of daar buiten.
   - overige problemen als bedplassen (zonder medische oorzaak), slaap- en eetproblemen, tics, enz

  • Seksueel misbruik

Er is sprake van een kleinschalige praktijk met een multidisciplinair team.
Wij hebben geen wachtlijst.

Missie en visie

De hulpvraag van het kind, samen met zijn/haar systeem, staat centraal bij het onderzoek en dan wel behandeling naar problemen op het gebied van onder andere sociale contacten, leer- en gedragsmoeilijkheden en opvoedingsvragen.

Door naar het verhaal achter de hulpvraag van het kind en de ouders te luisteren wordt breed gekeken naar de hulpvraag en wordt gezamenlijk gekeken naar het best aansluitende traject. Dit doen wij vanuit een respectvolle, professionele en eclectische wijze. Indien nodig wordt een multidisciplinaire samenwerking gezocht.

Bij de verklarende en handelingsgerichte diagnostiek worden de adviezen die uit de diagnostiekfase volgen zo concreet mogelijk geformuleerd. Dit zorgt ervoor dat de cliënt duidelijke handvatten krijgt om mee te werken.

Onze behandelprotocollen zijn veelal gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Deze werkt vanuit de kracht van gedachten. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat positieve gedachten een positief effect hebben op het gevoel en daarmee ook op het gedrag. Er wordt gebruik gemaakt van het GGGG model (Gebeurtenis – Gevoel en gedachten – Gedrag – Gevolg).

Tijdens schoolvakanties is de praktijk gesloten. Het is op het moment erg druk met aanmeldingen.
Het intakegesprek kan daarom iets langer op zich laten wachten dan u van ons gewend bent. Wanneer de intake gepland is, dan kan de behandeling / het onderzoek direct starten.

De Kinderpraktijk heeft een nauwe samenwerking met Logopediepraktijk LiAn, bijvoorbeeld wanneer het een dyslexieonderzoek betreft. De Kinderpraktijk is opgenomen in het Deskundigenbestand Dyslexie van de NVLF en is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Alle medewerkers zijn aangesloten bij de beroepsverenigingen (NIP, NVO, NVVS).

zorgwaaier

De praktijk bevindt zich in het gebouw van Praktijk078.

Kinderpraktijk Heijligers / Treep is aangesloten bij "Zorgwaaier Drechtsteden" en "Psyzorg Drechtsteden/Hoekse Waard", de coöperatie van vrijgevestigden in de GGZ in de regio.

medewerkers kinderpraktijk