• 1
 • 2
 • 3

KOPP-OP training voor kinderen en hun ouder(s)
Samenwerking tussen Kinderpraktijk Heijligers & Treep en Praktijk RICH

Opgroeien in een gezin waar één van de ouders psychiatrische problemen heeft, is niet altijd even gemakkelijk. Deze kinderen krijgen te maken met soms permanente gedragsveranderingen bij de ouder. Dit kan heel beangstigend zijn voor een kind. In zijn ogen kan de veilige thuissituatie opeens veranderen in een onveilige plek waar de sfeer onvoorspelbaar is. Daarbij komt dat de kinderen zich vaak verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van de zieke ouder en zich dan ook schuldig voelen als het minder goed gaat. Kinderen nemen taken over van de ouders, waardoor zij niet echt kind kunnen zijn. Eigen gevoelens en behoeften verdwijnen naar de achtergrond. Ook isolement van de omgeving ligt op de loer. Uit studies blijkt dat een op de drie KOPP-kinderen zelf ook ernstige problemen ontwikkelt.

 1. Doel

  Voor deze kinderen en hun ouder(s) is een doe-praatgroep ontwikkeld. Het doel is een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ernstige psychiatrische problemen bij kinderen als gevolg van psychiatrische problemen van een of beide ouders. In de groep wordt spelenderwijs gewerkt aan de volgende doelen:
  - Isolement doorbreken
  - Bevorderen van een reële kijk op zichzelf en de ouder
  - Competentie verhogen
  - Bevorderen van een goede ouder-kind-relatie
  - Herstel & verwerking van de gezonde ouder

 2. Voor wie is de training bedoeld?

  Voor ouders met hun kinderen en jongeren tussen de 8 en 15 jaar, die opgroeien in een gezin met tenminste één ouder met psychische problemen. Het kan zijn dat de zieke ouder niet meer thuis woont of dat er geen contact meer is met de ouder. De groep is niet geschikt voor kinderen met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen, omdat deze belemmerend kunnen werken in de groep. Deze kinderen hebben meer baat bij individuele ondersteuning. Daarnaast volgt/volgen de ouder(s) tegelijkertijd een traject waarin naast de zorg voor de kinderen ook het eigen herstel en het zelfbeeld centraal staat. Een relatie met een (ex-)partner die met psychiatrische problemen kampt, heeft uiteraard ook veel impact op het welzijn en functioneren van de gezonde ouder. Zo kunnen bijvoorbeeld gevoelens van onmacht, onzekerheid of zelftwijfel opspelen.

 3. Wanneer

  Vanaf januari 2017 gaat de training van start op woensdagmiddag. Trainingen vinden eenmaal per twee weken plaats van 16.00 uur tot 17.30 uur vanaf woensdag 25 januari. De trainingen vinden plaats in Praktijk078, Reeweg Oost 71 te Dordrecht. Er zijn acht bijeenkomsten en er is een terugkombijeenkomst op 21 juni.

 4. Kosten

  De kosten per bijeenkomst per kind bedragen € 77,50. De training wordt voor de kinderen vergoed mits dit binnen het budget van de gemeente valt. Hiervoor hebben wij een verwijsbrief van de huisarts nodig. De kosten van het oudergedeelte bedragen € 50,00 per bijeenkomst. Deze kosten worden (geheel of gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

 5. Vragen

  Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met de praktijkassistente van de Kinderpraktijk. Zij is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend tussen 9 en 12 uur op tel. 078-6390705.