• 1

Klachtenregeling

Klachten
Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over de psycholoog/orthopedagoog of het onderzoek/behandeling. Wanneer u hierover niet tevreden bent, kunt u dit in eerste instantie bespreken met de desbetreffende persoon of met een van de praktijkhouders, Marianne Heijligers of Anneke de Groot-Treep. Indien het gaat over financiële zaken / betalingen etc., dan verzoeken wij u contact op te nemen met de praktijkondersteuner. Zij is bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op maandag- tot en met donderdagochtend.

Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO, Utrecht) of Nederlands Instituut van Psychologen (NIP, Utrecht). Al onze psychologen / orthopedagogen zijn hierbij aangesloten. Deze verenigingen hebben een klachtenregeling opgesteld (in te zien op hun website). Deze verenigingen beschikken over een onafhankelijke klachtencommissie. De beroepscode voor de orthopedagoog/psycholoog vormt het uitgangspunt voor deze klachtenregeling.

Daarnaast kunt u met uw klacht terecht bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (Utrecht).

Meer informatie vindt u hier de klachtenfolder en het klachtenformulier.

Melden verwerking persoonsgegevens
Wanneer u ontevreden bent over de manier waarop wij met uw privacygegevens omgaan, adviseren wij u om hierover contact op te nemen met de medewerkers van de Kinderpraktijk. Indien uw ontevredenheid hierdoor niet weggenomen is, dan kunt u een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Middels het meldingsformulier verwerking persoonsgegevens, te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, kunt u de melding doen.

Melding incident
In de praktijk staat de cliëntveiligheid voorop. Mocht u onverhoopt toch een melding willen maken van een incident, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door middel van een mail of een brief:

Kinderpraktijk Heijligers/Treep
Reeweg Oost 71
3312 CL Dordrecht
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

onder vermelding van uw naam, telefoonnummer, datum en het voorgevallen incident.